DEMOPROGRAM – podpora prodeje

Vybíráte kolo? Poznejte ho osobně.

Navštivte nás a my vám usnadníme rozhodování 
Po–Pá 9–19:  777 271 896 |  velointest@velointest.cz

PRAVIDLA TESTOVÁNÍ

DEMOprogram Velointest slouží k praktickému vyzkoušení vlivu konstrukce a materiálu rámů, odpružení, velikosti kol a systémů pohonu na jízdní vlastnosti moderních biků.
Služba je koncipována jako podpora prodeje poznáním současné techniky značky TREK – nikoliv jako půjčovna kol.

Registrace

Vypůjčení kola je nutno předem dohodnout a vyplněním evidenčního listu se na místě zaregistrovat.

Půjčovné

— cca půlhodinové, „odpolední“ projetí v lesním terénu doslova za rohem bikeshopu  Velointest  – ZDARMA
— testování v lokalitě zákazníka / vypůjčení na 24 h – 1 000 Kč. Při nákupu kola odečteme 1x půjčovné z ceny.

Kauce

Podle zvoleného modelu se stanoví kauce ve výši 60 % jeho ceny, kterou je nutno složit v hotovosti nebo na náš účet nejpozději před převzetím kola. Složení kauce nevyžadujeme od stálých zákazníků Velointestu.

Předání kola

Kolo může být předáno až po ověření totožnosti podle dvou dokladů uvedených v registraci a jejich zkopírování a po složení půjčovného a kauce. Po seznámení s podmínkami zápůjčky zákazník na místě podepíše evidenční list. Společně pak zkontrolujeme vybavení a stav kola. Namontujeme pedály a nastavíme posed a odpružení podle postavy jezdce.
Prokázání totožnosti není vyžadováno od stálých zákazníků Velointest

Ovládání, způsob jízdy a možnosti úpravy nastavení

Před vyjetím je zákazník seznámen s určením kola a z něj plynoucím způsobem jízdy, možnostmi a způsoben ovládání regulačních prvků kola. Při jízdě je pak zákazník povinen nepřekračovat limity kola ani svých jízdních dovedností. Zákazník je seznámen s možnostmi změn nastavení posedu, odpružení a tlaku pneumatik, které může na kole provést a které je dobré pro optimalizaci výkonu kola, aby během testování také provedl.

Bezpečnost

Testování kola je ve své podstatě nebezpečná záležitost. Zákazník testuje na vlastní nebezpečí – přesto požadujeme, aby měl na hlavě helmu.

Vrácení kola

Kolo je nutno vrátit v dohodnutý čas a v úplné výbavě, jak bylo půjčeno, nepoškozené a přiměřeně čisté.

Sankce

Při opožděném vrácení kola delším než 24 h odečteme z kauce 1 000 Kč za každý další den. V případě poškození kola havárií, nesprávným ovládáním nebo přepravou budou veškeré náklady spojené s výměnou, opravou nebo servisem dílů na místě odhadnuty a ihned odečteny z kauce – přesné vyúčtování bude provedeno až po uvedení kola do původního stavu. Pokud bude zákazníkovi kolo odcizeno, celá kauce propadá. Celá kauce bude použita jako kupní cena v případě poškození, o kterém rozhodne Velointest Bikeshop, že učinilo kolo neopravitelným ve smyslu uvedení do prodejného stavu. Kolo se pak stává majetkem zákazníka.