vizitka

kodex bikera

z historie
vbcterritorium
klubovýdres
vbclidi
garydays

KKZ
2010
2009
2008
2007

archiv komentářů nad čarou

fogy 14.01.016

Proč bikovat v lednu?? Inu tak. Je to dobré. Je to usilovné, ale vcelku radostné. Je to přísné, ale spravedlivé – nudit se nebudete. Je to povzbuzující. Osvěží se mysl a rozproudí krev v těle, povzbudí životní funkce. Provětráte si hlavu, bika i zimní doplňky. Už když vyjedete, překonáváte sami sebe. Zjištění, že to klouže/neklouže je překvapivé a stimulující. Adaptace na nové jízdní podmínky na známé cestě posílí vaši dovednost. Neustálé znesjistění nevypočitatelným povrchem vede k postupnému sžití se s tak zvanými zimními podmínkami. Neustálá drobná vítězství nad terénem znamenají postupnou jistotu v ovládání biku i za takzvaných zimních podmínek. Neustálé očekávání zrady nepevného povrchu udržuje soustředění a znamená permanentní stav vždy připraven. Neustále být ve střehu vede k nutnosti uvolnění a okamžité leč přiměřené reakce na jakýkoliv podnět vyslaný od gum, přes pedály a řídítka až do prostoru pod helmu. Právě ona přiměřenost, uvolněnost a narůstající zkušenost vedou k nadřazenosti nad tak zvanými zimními podmínkami. Tehdy biker zažívá bikerské blaho a první pád. Okamžik, kdy si jezdec začne za řídítky prozpěvovat jako Glen Gold u klavíru, je radostný, leč skoro zákonitě i bolestný. Dotyk mistrovství dává křídla a ta dokáží přinést pád. Ztráta koncentrace je za takzvaných zimních podmínek kritická a rutinní manévr znamenající obnovení optimální rovnováhy rychlost, směr a povrch není vždy možný a nebývá bezbolestný. Chyba sama je už nevylučitelná, ale samo chybování lze redukovat předvídavostí, pokorou a uvolněností. Vyjma pokory, lze toto získat častějším bikováním v lednu právě za takzvaných zimních podmínek. ..a jako bonus poznáte také jinak krajinu, která vás v létě už trochu nudila. Hle, jak je tu krásně. Otevřou se vám rozhledy, které clonily olistěné stromy. Uvidíte jiné světlo z nízko postaveného zimního slunce. Padesát odstínů šedi načrtne grafické listy vytříbené jemnosti. To v háku na zimáku po Štěchovické neužijete. A jako za takzvaných zimních podmínek objevujete nové bikování, zvládáním nástrah vrůstáte do svých bikedovedností i svého biketeritoria ../a když spadnou tepy, to se vám dme hrudní košíček..